പൊതുജനാരോഗ്യം

ദന്തപരിചരണം – ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അരിയുൾപ്പടെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ പല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ […]

പൊതുജനാരോഗ്യം

നോമ്പുകാലത്തെ ദന്തസംരക്ഷണം

വായ്ക്കുള്ളിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് ദന്തക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. പല്ലുകളുടെ പ്രതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറുകുഴിവുകളിലും പാടുകളിലും ആഹാരസാധനങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും അതിലേക്ക് വായ്ക്കുള്ളിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എത്തിച്ചേരുകയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് ദന്തക്ഷയത്തിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചാരനിറത്തിലോ […]

ആയുർവ്വേദം

ആഹാരം – ശരീരത്തിന്റെ പില്ലർ

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണു ആഹാരം, ഉറക്കം, ബ്രഹ്മചര്യ എന്നിവ. ഇവകളെ ത്രയ ഉപസ്തംഭങ്ങൾ അഥവ മൂന്ന് തൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ശരീര വികാസത്തിനു മൂന്നും അനിവാര്യമാണ്. ആഹാരത്തെ […]

ശൈശവം - ബാല്യം - രോഗങ്ങൾ

കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാം

നഗരത്തിലെ ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ പ്രസവ മുറിയുടെ പുറത്ത് ഓരോ പിറവിയുടെ അറിയിപ്പുമായി നേഴ്സ് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഉറ്റ ബന്ധുക്കളുടെയും […]